Tù chung thân tại Trung quốc

Cuộc sống trong tù Trung quốc là hợp pháp cho một loạt các tội ácNó là một không xác định hình phạt là lần thứ hai nghiêm trọng nhất trong nước, và có thể kéo dài thời gian còn lại của các tù nhân của cuộc sống. Những người còn sống có thể được hưởng ân xá sau mười ba năm của các bản gốc, bản án đã được thực sự phục vụ. Kể từ năm sửa đổi được thực hiện để các Luật hình Sự, những người còn sống có thể không có khả năng tha nếu họ có bị kết tội rất nghiêm trọng, kinh tế, tội giết người, khủng bố, hoặc cướp. Tù nhân bị kết án tù chung thân cũng là cần thiết để phục vụ một thời gian trong phòng biệt giam. Những người dưới mười tám cũng phải chịu cuộc sống tù Mặc dù cuộc sống tù không tồn tại như một bắt buộc, sự trừng phạt ở Trung quốc, sau tội ác có thể thực hiện cuộc sống tù.