Giới hạn của các hành động pháp lý nghĩa giới hạn của các hành động

khoảng thời gian mà một người đã thấy với thư ký của tòa án hay cơ quan thích hợp những gì ông ấy, cô ấy tin nó là một hợp lệ vụ kiện hay yêu cầuKhoảng thời gian rất khác nhau tùy thuộc vào những gì loại trường hợp là có liên quan, liệu phù hợp là chống lại chính phủ, cho dù nó là của một nhỏ, và quan trọng nhất, trong những nhà nước hay liên bang thẩm quyền kiện nảy sinh. (Xem: giới Hạn) tất Cả nội dung trên trang web này, bao gồm cả từ điển, văn địa lý, và các dữ liệu tham khảo là cho mục đích thông tin. Thông tin này không nên được coi như xong, đến ngày, và không có ý định để được sử dụng ở vị trí của một lần, tư vấn, hoặc lời khuyên của một pháp y khoa, hoặc bất kỳ chuyên nghiệp khác.